Công trình: Nhà phố tại Hòa Xuân – Cẩm Lệ – Đà Nẵng

Hạng mục: Thiết kế, thi công xây dựng phần thô, thi công phần hoàn thiện, lắp đặt nội thất

Nhà phố tại Cẩm Lệ – Đà Nẵng
Nhà phố tại Cẩm Lệ – Đà Nẵng
Nhà phố tại Cẩm Lệ – Đà Nẵng
Nhà phố tại Cẩm Lệ – Đà Nẵng
Nhà phố tại Cẩm Lệ – Đà Nẵng
Nhà phố tại Cẩm Lệ – Đà Nẵng
Nhà phố tại Cẩm Lệ – Đà Nẵng
Nhà phố tại Cẩm Lệ – Đà Nẵng
Nhà phố tại Cẩm Lệ – Đà Nẵng
Nhà phố tại Cẩm Lệ – Đà Nẵng
Nhà phố tại Cẩm Lệ – Đà Nẵng
Nhà phố tại Cẩm Lệ – Đà Nẵng
Nhà phố tại Cẩm Lệ – Đà Nẵng
Nhà phố tại Cẩm Lệ – Đà Nẵng

T27 DREAM HOUSE
Nhà thầu xây dựng tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế
Hotline: 0936 927 491
Email: T27dreamhouse@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *